Pågående

Utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi

Detta är ett forskningsprojekt, projektägare Karlstad universitet.

Projektet kommer att utveckla en intelligenta styrsystem för att optimera driften för växthusbelysningsanläggningar med hög andel lokal förnybar energiproduktion med hjälp av adaptiv styrning metoder och Artificiell Intelligens (AI) algoritmer.

SC Burman kommer att tillföra kompetensområdet kunskap och erfarenheter inom LED-belysning i projektet.

Naturkraft – Må gott på mötesplatser ute i naturen

Detta är ett forskningsprojekt, projektägare är Glava Energy Center, Glava Energy Cener.

Projekt handlar om att tekniskt utvärdera kombinationen av solenergi, behovsstyrdenergieffektiv belysning och lagring via nätet för motionsspårstillämpning samtundersöka brukarnas beteende och intressenternas förhållningssätt tillsamarbetsformen.

SC Burman är projektledare.

Seminarium: Chi och harmoni som gör dej Fri!

Innerst inne är vi alla lika, men vårt beteende formas av våra kulturer. Frågan är om du anpassar dej eller om du vågar vara dej själv? Vi menar att Livet borde vara som en orkester: Vi ska vara olika och låta olika, men med en gemenskapad vision kan vi bli folk-visa och förenas i harmonisk samklang!

Läs mer, klicka!