Referenser

Vi har förmånen att få träffa många olika typer av företag och personligheter från både Sverige och Kina.

”Den internationella TV serien The Green Planet hade stora krav på att spegla vetenskap, teknik och framtids visioner kopplat till klimatförändringarna. Inför inspelningarna I Kina hade vi hämtat perfekt assistans av Su-Ping som gjorde ett strålande arbete före, under och efter inspelningarna.  Med professionell smidighet och varm humor bidrog Su-Ping till att vi på ett utmärkt sätt kunde spegla den snabba utvecklingen i Kina på detta område till en global TV publik. ”
– Bengt Jonson, Producent Sebra Film AB
“Sammarbetet med SC Burman  AB har varit ovärderligt för mig som företagare”
– Staffan Lundmark, Safe Drain Technologies Sweden AB

2020-2024
Utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi
Detta är ett forskningsprojekt, projektägare Karlstad universitet.
Projektet kommer att utveckla en intelligenta styrsystem för att optimera driften för växthusbelysningsanläggningar med hög andel lokal förnybar energiproduktion med hjälp av adaptiv styrning metoder och Artificiell Intelligens (AI) algoritmer.
SC Burman kommer att tillföra kompetensområdet kunskap och erfarenheter inom LED-belysning i projektet.

2018-2024
Naturkraft – Må gott på mötesplatser ute i naturen
Detta är ett forskningsprojekt, projektägare är Glava Energy Center, Glava Energy Cener.
Projekt handlar om att tekniskt utvärdera kombinationen av solenergi, behovsstyrdenergieffektiv belysning och lagring via nätet för motionsspårstillämpning samtundersöka brukarnas beteende och intressenternas förhållningssätt tillsamarbetsformen.
SC Burman är projektledare.

2013-2015

Utveckling av behovsstyrd belysningssystem
Invigning på nytt ljus på elljusspår, Storfors kommun

2013 – 2015

Assistera ett svenskt bolag att hjälpa ett kinesiska kund att utveckla en marknadsledande produkt och kombinera traditionell endoskopi, ASIC och strömsnål elektronik för trådlös kommunikation

2012-2013

Utveckling av solcellsdrivet belysningssystem

2011-2012

Utveckling av offgrid belysningssystem i 350V likströmsnät

This image has an empty alt attribute; its file name is ide-produkt-Staffan.jpg

2010

Hjälpa en svensk innovatör hela vägen från idé, prototyp, produktion, logistik och leveransen hem direkt i Sverige.

2008-2010

Marknadsundersökning rörande förnyelsebara bränslen på den kinesiska marknaden

Kartläggning av gruvindustri i Kina.

2012

Arrangera dokument filminspelning i Kina

2008-2020

Samordna studiebesök från Kina

2007

Utbildning om Kina