Vad gör vi?

Vi finns här för företag som har behov av teknisk lösning och affärsutveckling i Kina. Vi är en resurs under hela utvecklingsprocessen och följer upp hur resultatet blir för alla inblandade företag.

Vi finns här för företag som har behov av en snabb lösning till hands i Sverige eller i Kina, till exempel leveransuppföljning, kvalitetssäkring och affärskommunikation när något oväntat inträffar i dina Kina-affärer

Vi arrangerar studie och företagsbesök

Vi erbjuder företagsanpassad utbildning om Kina (och Sverige för dina affärspartners).