Kineserna är ”app to date”

Publicerad i Nya Wermands-Tidningen27 mars 2019 Smarta städer och digitalisering är något som det numera pratas mycket om. Tanken är ju att man genom att samla in massor av data och använda artificiell intelligens för analys ska kunna effektivisera resursanvändning och förbättra servicen till invånarna. På samma sätt talas det om ”Smart Grid”, där man […]